การเขียนรายงานการประชุม
ยินดีต้อนรับ : Guest  
 
22 เมษายน 2561 23:50 น.
 ประสานนโยบาย หมายมุ่งปฏิบัติ ยืนหยัดในหน้าที่ สร้างสามัคคี ชี้ทางพัฒนา

การเขียนรายงานการประชุม

                   ก่อนจะเริ่มการเขียนรายงานการประชุม  เราควรรู้ความหมาย  รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม  ลักษณะรายงานการประชุมที่ดี  และคุณสมบัติของผู้เขียนรายงานการประชุมที่ดีเป็นอย่างไร 

ความหมายของรายงานการประชุม

-          รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไว้อย่างเป็นทางการ

-           การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม  ผู้ร่วมประชุม      และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน

                   รูปแบบของการเขียนรายงานการประชุม

1.        การเขียนรายงานการประชุมอย่างละเอียด  เขียนคำพูดทุกคำพูดของผู้ประชุมที่เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม   พร้อมด้วยมติของที่ประชุม  การเขียนในรูปแบบนี้มักใช้ในเรื่องสำคัญ  เช่น  การประชุมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล  การประชุมรัฐสภา  เป็นต้น 

2.        การเขียนรายงานการประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญ  เป็นการเขียนเฉพาะใจความสำคัญที่ผู้เข้าประชุมเสนอพร้อมทั้งมติที่ประชุม  วิธีนี้นิยมใช้กันทั่วไป 

3.        การเขียนรายงานการประชุมเฉพาะมติและเหตุผล  จะเขียนเฉพาะข้อสรุปหรือข้อตกลงของที่ประชุมเพื่อนำไปปฏิบัติตามมติหรือข้อตกลงของที่ประชุม  โดยเขียนอย่างกะทัดรัด  เฉพาะใจความสำคัญของเหตุผลและมติที่ประชุม     นิยมใช้ในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ของทางราชการที่การประชุมประจำ  เหมาะสำหรับนำไปเผยแพร่ในหน่วยงานให้บุคลากรได้ทราบทั่วกัน

                   ลักษณะรายงานการประชุมที่ดี

1.        เนื้อหาถูกต้อง  ตรงตามที่ประชุมอภิปราย  มติถูกต้อง  ชัดเจน  และครบถ้วนทุกประเด็นไม่ตกหล่น

2.        มีความเที่ยงตรง  ผู้เขียนรายงานการประชุมต้องมีใจเป็นกลาง  ปราศจากอคติ

3.        ถ้อยคำชัดเจนเข้าใจง่าย  เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง  ยืนยัน  ตรวจสอบ  ติดตามงาน  นำไปปฏิบัติ  หรือใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน  แม้ผู้ไม่เข้าประชุมก็สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ทุกถ้อยคำ

4.        การใช้ภาษาดี  รายงานการประชุมต้องเขียนด้วยภาษาราชการที่สั้นกะทัดรัดตรงประเด็นชัดเจนและสุภาพ  ใช้ประโยคบอกเล่าที่เรียบง่าย

                     คุณสมบัติของผู้เขียนรายงานการประชุมที่ดี

1.        เป็นผู้ฟังที่ดี  ต้องฟังอย่างต่อเนื่อง  จับประเด็น  รู้ประเด็น  บันทึกได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2.        เป็นผู้เตรียมการทำการบ้านก่อนเข้าประชุมมาเป็นอย่างดี  อ่านและทำความเข้าใจเรื่องที่จะประชุม  เตรียมข้อกฎหมาย  ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  หรือกรณียกตัวอย่างมาเทียบเคียงกับเรื่องที่นำมาเสนอ

3.        เป็นผู้มีสมาธิดีตลอดการประชุม  จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ  และเขียนรายงานการประชุมมีประสิทธิภาพ

4.        เป็นผู้มีทักษะในการสรุปความที่ดี  สามารถจับใจความสำคัญจากการฟังได้  นำมาเรียบเรียงเขียนรายงานการประชุมมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ


ไฟล์ประกอบ : ยังไม่มีไฟล์ประกอบ
คำสำคัญ :     
บันทึกโดย : khanittha  อ่าน 1287 ครั้ง เมื่อ : 5 มิถุนายน 2555


บทความอื่นๆ ในหมวด
      เทคนิคการสร้างความสุขในการทํางานด้วยการบริหารตนเอง (Techniques for Improving Happiness in the Workplace)   [ วันที่ : 6 กันยายน 2556 อ่าน : 18,679 ]
      5 วิธีในการกล่าวขอบคุณด้วยภาษาอังกฤษ   [ วันที่ : 4 กันยายน 2556 อ่าน : 4,196 ]
      คุณมองเห็นตัวเองทำอะไรในอีก 5 ปีข้างหน้า   [ วันที่ : 4 กันยายน 2556 อ่าน : 3,074 ]
      3 พื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร   [ วันที่ : 4 กันยายน 2556 อ่าน : 1,458 ]
      "แนะนำ 10วิธีคลายเครียดที่น่ารู้"   [ วันที่ : 22 สิงหาคม 2556 อ่าน : 1,203 ]
      7 วิธี ทำให้ตื่นเช้า ไม่ไปทำงานสาย   [ วันที่ : 22 สิงหาคม 2556 อ่าน : 2,853 ]
      15 วิธี คิดบวกให้ชีวิตมีความสุข   [ วันที่ : 22 สิงหาคม 2556 อ่าน : 2,675 ]
      วิธีการพับเหรียญโปรยทานงานบวช   [ วันที่ : 7 มีนาคม 2556 อ่าน : 1,341 ]
      ข้อควรระวังในการตัดสินใจ   [ วันที่ : 7 มีนาคม 2556 อ่าน : 1,255 ]
      รู้หรือไหมว่ากระบวนการในคิดเพื่อการตัดสินใจนั้นมีอะไรบ้าง   [ วันที่ : 7 มีนาคม 2556 อ่าน : 909 ]

ข้อคิดเห็น

ยังไม่มีข้อคิดเห็นค่ะ


สำหรับสมาชิกเท่านั้นครับ 
Login (เข้าสู่ระบบ)


 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4240, ภายใน 1330, 1335, 1336, 1349
โทรสาร 0-4375-4240  Website V.2.74