ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มมส เข้าร่วมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มมส เข้าร่วมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

       
กองแผนงาน มมส เข้าร่วมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) แก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจัดขึ้น วันที่ 1 กันยายน 2566 และวันที่ 4 กันยายน 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php...
ภาพ : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
ข้อมูลข่าว : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา