ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการ และสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการ และสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       

วันที่  4 กันยาย 2566 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุม 2  ชั้น  4  อาคารบรมราชกุมารี  กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการ และสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์ การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขานุการ และสำนักงานอธิการบดี โดยมีรองศาสตราจารย์ อรวิชญ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล เป็นประธานการประชุม

 
ภาพ : แจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ
ข้อมูลข่าว : แจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรฐ

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา