ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบัน สำนัก ศูนย์ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบัน สำนัก ศูนย์ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองแผนงานจัดประชุมพิจารณากลั่นกรอง
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 สถาบัน สำนัก ศูนย์ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานการประชุม

ภาพ : แจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ
ข้อมูลข่าว : แจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา