ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมพิจารณา ร่าง กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี (กอง- สำนัก)

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมพิจารณา ร่าง กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี (กอง- สำนัก)

       

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองแผนงาน ประชุมพิจารณา ร่าง กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี (กอง- สำนัก) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

ภาพ : แจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ
ข้อมูลข่าว : แจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา