ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์  กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

ภาพ : แจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ
ข้อมูลข่าว : แจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา