ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2568 - 2572 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2568 - 2572 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2568 - 2572 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม

ภาพ : กองแผนงาน
ข้อมูลข่าว : กองแผนงาน

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา