ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

       

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566  ณ ห้องประชุม  1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566  โดยมีรองศาสตราจาร์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล เป็นประธานการประชุม

ภาพ : นางสาวอติกานต์ ทองอุมต์
ข้อมูลข่าว : นางแจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา