ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี (กอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี (กอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

       

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม 6 ชั้น  4 อาคารบรมราชกุมารี กองแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี (กอง)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 2/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิทย์ กุมพล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล เป็นประธานการประชุม

ภาพ : นางพิมพ์พร พรรณศรี
ข้อมูลข่าว : นางแจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา