ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมจัดทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมจัดทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       

วันที่ 15 ธันวาคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.   ห้องประชุม 6 ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองแผนงานจัดประชุมจัดทำแบบทดสอบสำหรับบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล เป็นประธานการประชุม

ภาพ : แจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ
ข้อมูลข่าว : 15

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา