ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

       

วันที่ 22  ธันวาคม  2566 เวลา 13.30 ณ.  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองแผนงานจัดประชุมแจงรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี (กอง)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับคณะ/หน่วยงาน โดยมีนางสาวพนมพร  ปัจจวงษ์ เป็นประธานการประชุม

ภาพ : วาสนา อุทัยแสง
ข้อมูลข่าว : 15

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา