ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2567

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2567

       

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล เป็นประธานการประชุม

ภาพ : กองแผนงาน
ข้อมูลข่าว : 4

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา