ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบัน สำนัก ศูนย์ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบัน สำนัก ศูนย์ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       

กองแผนงานจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบัน สำนัก ศูนย์ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2567 เวลา  15.30 -17.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น  4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม

ภาพ : นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ
ข้อมูลข่าว : กองแผนงาน

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา