ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2567

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2567

       

กองแผนงาน จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นประธานการประชุม

ภาพ : กองแผนงาน
ข้อมูลข่าว : กองแผนงาน

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา