ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       

กองแผนงานจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา  13.30 - 16.00 น  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น  4  อาคารบรมราชกุมารี  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล เป็นประธานการประชุม

ภาพ : นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ
ข้อมูลข่าว : กองแผนงาน

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา