ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 9 เดือน

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 9 เดือน

       

กองแผนงาน จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี และประชุมผ่านสื่อออนไลน์  โดยมี ผศ.ดร.โรจนี หอมชาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เป็นประธานการประชุม

ภาพ : วาสนา อุทัยแสง
ข้อมูลข่าว : วาสนา อุทัยแสง

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา