ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU EdPEx Network)

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU EdPEx Network)

       
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU EdPEx Network) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor Calibration)
โดยมีผศ.ดร.โรจนี หอมชาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และ และ ผศ.วัลลภา ลีลานันทกุล อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะกรรมการ
ภาพ : วรินธร จีระฉัตร
ข้อมูลข่าว : สมสมัย บุญทศ

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา