ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมาร ต.ขามเรียง

อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ / โทรสาร : +66 4375 4240

อีเมล : planmsu@gmail.com

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ : โทรศัพท์ภายใน  1336