ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี ต.ขามเรียง

อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ / โทรสาร : 043-754-240

อีเมล : [email protected]

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ : โทรศัพท์ภายใน  1349