กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสาร

เอกสารประกาศจากกองแผนงาน

ข่าวล่าสุด

งานงบประมาณ

งานยุทธศาสตร์สถาบัน

ประกาศรับสมัครงาน / ฝึกอบรม

เอกสาร / แบบฟอร์ม

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าวและกิจกรรมของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ ทรัพยากร และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย