การทำกรอบอัตรากำลังเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ

ขออนุญาตศึกษาดูงานและขอคำแนะนำ เรื่องการทำกรอบอัตรากำลังเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป