จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม​
ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช​ โดยมี​ ผศ.​ดร.มลฤดี​ เชาวรัตน์​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา​ เป็นประธานการประชุม
ณ​ ห้องประชุม​ ​2​ ชั้น​ 4​ อาคารบรมราชกุมารี

วันที่​ 31​ สิงหาคม​ 2563​ เวลา​ 13.30​ น.