คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรร่วมนั่งเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564

ดาวน์โหลดไฟล์คำสั่ง