ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566

ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566