รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566)